คอร์สเรียน

ข่าวสาร & โปรโมชัน

คอร์สเรียนที่แนะนำ

หลักสูตรมืออาชีพการประกอบเบเกอรี่และเพลตรี้ รุ่นที่ 3

#Cake #ขนม #เบเกอรี่ #ขนมเค้ก

วันที่เรียน 06/11/2023

วันที่จบ 30/01/2024

8 ที่นั่ง

฿ 55,000

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรมืออาชีพการประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 3

#อาหารไทย #ขนมไทย #แกะสลัก

วันที่เรียน 09/11/2023

วันที่จบ 02/02/2024

8 ที่นั่ง

฿ 55,000

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรมืออาชีพการประกอบอาหารตะวันตก รุ่นที่ 4

#อาหารตะวันตก #อาหารเกาหลี #อาหารนานาชาติ

วันที่เรียน 13/01/2024

วันที่จบ 17/03/2024

8 ที่นั่ง

฿ 55,000

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรมืออาชีพการประกอบเบเกอรี่และเพลตรี้ รุ่นที่ 4

#Cake #เค้ก #ขนมเค้ก #ช็อกโกแลต

วันที่เรียน 11/03/2024

วันที่จบ 21/05/2024

8 ที่นั่ง

฿ 55,000

ดูเพิ่มเติม

คอร์สเรียนยอดนิยม

หลักสูตรมืออาชีพการประกอบเบเกอรี่และเพลตรี้ รุ่นที่ 3

#Cake #ขนม #เบเกอรี่ #ขนมเค้ก

วันที่เรียน 06/11/2023

วันที่จบ 30/01/2024

8 ที่นั่ง

฿ 55,000

อาจารย์เชฟไพโรจน์ ศิรินุพงศ์

หลักสูตรมืออาชีพการประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 3

#อาหารไทย #ขนมไทย #แกะสลัก

วันที่เรียน 09/11/2023

วันที่จบ 02/02/2024

8 ที่นั่ง

฿ 55,000

อาจารย์เชฟกรณ์ภัชภรณ์ โพธิ์สุภาพ

หลักสูตรมืออาชีพการประกอบอาหารตะวันตก รุ่นที่ 4

#อาหารตะวันตก #อาหารเกาหลี #อาหารนานาชาติ

วันที่เรียน 13/01/2024

วันที่จบ 17/03/2024

8 ที่นั่ง

฿ 55,000

อาจารย์เชฟอนุชิต แสงอ่อน

หลักสูตรมืออาชีพการประกอบเบเกอรี่และเพลตรี้ รุ่นที่ 4

#Cake #เค้ก #ขนมเค้ก #ช็อกโกแลต

วันที่เรียน 11/03/2024

วันที่จบ 21/05/2024

8 ที่นั่ง

฿ 55,000

อาจารย์เชฟพิมพิลา บูรณสันติกุล

หลักสูตรมืออาชีพการประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 4

#อาหารไทย #ขนมไทย #แกะสลัก

วันที่เรียน 14/03/2024

วันที่จบ 31/05/2024

8 ที่นั่ง

฿ 55,000

อาจารย์เชฟสันติภาพ เพชรว่าว

หลักสูตรมืออาชีพการประกอบอาหารตะวันตก รุ่นที่ 5

#อาหารตะวันตก #อาหารเกาหลี #อาหารนานาชาติ

วันที่เรียน 04/05/2024

วันที่จบ 07/07/2024

8 ที่นั่ง

฿ 5,500

อาจารย์เชฟอนุชิต แสงอ่อน

อาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ

ความประทับใจจากผู้เรียน

พันธมิตรของเรา