คอร์สเรียน

ข่าวสาร & โปรโมชัน

คอร์สเรียนที่แนะนำ

อาหารจีนตำหรับกวางตุ้ง

#อาหารนานาชาติ

วันที่เรียน 18/12/2021

วันที่จบ 19/12/2021

8 ที่นั่ง

฿ 9,999

ดูเพิ่มเติม

วันที่เรียน 21/12/2021

วันที่จบ 21/09/2021

16 ที่นั่ง

฿ 2,500

ดูเพิ่มเติม

หมูเค็มฝอยผัดกะทิโบราณ

#อาหารไทย #อาหารไทย

วันที่เรียน 21/12/2021

วันที่จบ 21/12/2021

8 ที่นั่ง

฿ 2,500

ดูเพิ่มเติม

วันที่เรียน 22/12/2021

วันที่จบ 22/12/2021

8 ที่นั่ง

฿ 2,500

ดูเพิ่มเติม

พาร์มิเย่ (บัตเตอร์ฟลาย)

#ขนม #เบเกอรี่

วันที่เรียน 28/12/2021

วันที่จบ 28/12/2021

16 ที่นั่ง

฿ 2,500

ดูเพิ่มเติม

คอร์สเรียนยอดนิยม

ขนมไทยชาววัง (ขนมทองเอกและเสน่ห์จันทร์)

วันที่เรียน 02/12/2021

วันที่จบ 02/12/2021

8 ที่นั่ง

฿ 2,500

อาจารย์กรณ์ภัชภรณ์ โพธิ์สุภาพ

Health Breakfast (Smash avocado, Shakshuka)

วันที่เรียน 05/12/2021

วันที่จบ 05/12/2021

8 ที่นั่ง

฿ 2,800

อาจารย์วุฒิศักดิ์ สิมโฮง

วันที่เรียน 08/12/2021

วันที่จบ 08/12/2021

8 ที่นั่ง

฿ 2,500

อาจารย์ไพโรจน์ ศิรินุพงศ์

Variety Dalgona

วันที่เรียน 13/12/2021

วันที่จบ 13/12/2021

14 ที่นั่ง

฿ 2,500

อาจารย์ศิระ นาคะศิริ

Lovely breakfast

วันที่เรียน 14/12/2021

วันที่จบ 14/12/2021

16 ที่นั่ง

฿ 2,500

ขนมอาลัวแป้งสด

#ขนมไทย #ขนมไทย

วันที่เรียน 17/12/2021

วันที่จบ 17/12/2021

8 ที่นั่ง

฿ 2,500

อาจารย์กรณ์ภัชภรณ์ โพธิ์สุภาพ

อาหารจีนตำหรับกวางตุ้ง

#อาหารนานาชาติ

วันที่เรียน 18/12/2021

วันที่จบ 19/12/2021

8 ที่นั่ง

฿ 9,999

อาจารย์วุฒิศักดิ์ สิมโฮง

วันที่เรียน 21/12/2021

วันที่จบ 21/09/2021

16 ที่นั่ง

฿ 2,500

อาจารย์พิมพิลา บูรณสันติกุล

หมูเค็มฝอยผัดกะทิโบราณ

#อาหารไทย #อาหารไทย

วันที่เรียน 21/12/2021

วันที่จบ 21/12/2021

8 ที่นั่ง

฿ 2,500

อาจารย์สันติภาพ เพชรว่าว

วันที่เรียน 22/12/2021

วันที่จบ 22/12/2021

8 ที่นั่ง

฿ 2,500

อาจารย์พิมพิลา บูรณสันติกุล

พาร์มิเย่ (บัตเตอร์ฟลาย)

#ขนม #เบเกอรี่

วันที่เรียน 28/12/2021

วันที่จบ 28/12/2021

16 ที่นั่ง

฿ 2,500

อาจารย์พิมพิลา บูรณสันติกุล

อาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ

ความประทับใจจากผู้เรียน

พันธมิตรของเรา